การทักทาย

การทักทายหรือสวัสดีในภาษาไทย (Greeting) เมื่อเราพบกันจะมีการทักทายพูดคุย เริ่มต้นด้วยประโยค
เหล่านี้ทุกครั้ง ซึ่งมีดังต่อไปนี้

- Good morning
( กึด มอร์หนิ่ง )
คำทักทายตอนเช้าถึงเที่ยง

- Good afternoon
( กึด อ่าฟเทอร์นูน)
คำทักทายตอนหลังเที่ยงถึงก่อนพลบค่ำหรือเย็น

- Good evening
( กึด อีฟเว็นหนิ่ง )
คำทักทายตอนเย็นหรือพลบค่ำ

- Hello ! (เฮลโล่) หรือ Hullo ! (ฮัลโล่) หรือ Hi ! (ไฮ)
ใช้กล่าวสวัสดีทั่วไปไม่จำกัดเวลา สามารถเอ่ยชื่อบุคคลตามหลังคำกล่าวสวัสดีเหล่านี้ได้
เช่น Hi, Jenny. และมักสนทนาต่อด้วยประโยคต่อดังนี้

- How do you do ?
( ฮาว ดู ยู ดู )
สบายดีหรือ ใช้เมื่อพบกันครั้งแรกในชีวิต พูดตอบคำเดิม คือ How do you do ?
พบกันครั้งต่อไปให้ทักว่า

- How are you ?
( ฮาว อาร์ ยู )
สบายดีหรือ .ใช้ในโอกาสทั่วไป

คำตอบ คือ I' m fine หรือ well หรือ quite well .
(ไอแอมไฟน์หรืออามไฟน์ หรือ เวล ไคว้ เวล )
สบายดี

- Not well.
(น้อท เวล)
ไม่ค่อยสบาย

- I have a head ache.
( ไอ แฮฟว์ อะ เฮ้ด เอ่ค )
รู้สึกปวดศีรษะ

- I have the flu.
ไอ แฮฟว์ .เธอะ ฟลู )
ไข้หวัดใหญ่

- Not so well, thanks. I ( have ) got a cold. หรือ I have a cold.
( น้อท โซ เวล, แธ้งส์ . ไอ แฮบว์ ก้อทอ ะ โคลด์ หรือ ไอ แฮบว์อะ โคล )
ไม่สบายค่ะ เป็นหวัด

- I have a stomach ache.

(ไอ แฮฟว์ สทั่มมัค เอ้ค )
ดิฉันปวดท้องหรือกระเพาะอาหาร

- I have a tooth ache
( ไอ แฮฟว์ ทูธ เอ้ค )
ดิฉันปวดฟัน

- My gums are sore.
. ( มายกัมส์ อาร์ ซอร์ )
ดิฉันปวดเหงือก

- Where are you going ?
( แวร์ อาร์ ยู โก๊อิ่ง )
จะไปไหนคะ

- To the market
( ทู เธอะ ม้าร์เก็ตท )
ไปตลาดค่ะ

- Pom, this is Thong and Thong, this is Pom.
(ป้อม ธิส อีส ต๋อง แอน ต๋อง ธิส อิส ป้อม)
เป็นการแนะนำให้บุคคล 2 คนรู้จักกัน คือ ป้อม, นี่ต๋องนะคะ แล้ว ต๋อง,นี่ป้อมค่ะ
ทั้งป้อมและต๋องทักทายกันและกันว่า “ ดีใจ ( ยินดี ) ที่รู้จัก .... .” ดังนี้ คือ

- Glad to meet you
( แกลด ทู มีท ยู่ )
ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ

- How nice ( wonderful ) to ( see ) meet you.
( ฮาวไนส์ หรือวันเคอฟุล ทู (ซี) หรือ มีท ยู่
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ

- Pleased to see you.
( พลีสท์ ทู ซียู่ )
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ

- Pleased to meet you.
(พลีส ทู มีท ยู)
ยินดีที่ได้รู้จักคุณ

ที่มา http://talking-eng.blogspot.com

view