สนทนาในโรงเรียน

A : Which school do you go to?
วิช สคูล ดู ยู โก ทู?
คุณไปโรงเรียนไหม

B : I go to a polytechnic school.
ไอ โก ทู อะ พอลลีเทคนิค สคูล.
ผมเรียนที่โรงเรียนอาชีวศึกษาครับ

------------------------------

A : Do you go to school everyday, Gosin?
ดู ยู โก ทู สคูล เอฟว'รีเด โกสิน?
คุณไปโรงเรียนทุกวันหรือโกสินทร์

B : Yes, I do, except Saturday, Sunday and holiday.
เยซ ไอ ดู อิคเซพท แซทเทอร์เดซ ซันเดซ แอนด ฮอลลิเดซ.
ใช่ครับ, ผมไปทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์, วันอาทิตย์ และวันหยุด

------------------------------

A : How often do you have classes?
เฮา ออเฟิน ดู ยู แฮฟว คลาซเซซ?
คุณมีเรียนบ่อยแค่ไหน

B : I ususlly have classes twice a week.
ไอ ยูฌวลลี แฮฟว คลาซเซซ ทไวซ อะ วีค.
โดยปกติ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง

------------------------------

A : Do you have classes this afternoon?
ดู ยู แฮฟว คลาซซิซ ธิซ แอฟเทอรนูน?
บ่ายนี้เธอมีเรียนหรือเปล่า

B : Yes, I have classes from 1 until 4 o'clock.
เยซ ไอ แฮฟว คลาซเซซ ฟรอม วัน อันทิล โฟร โอคลอค
ฉันมีเรียนตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงบ่ายสี่โมงเย็น

------------------------------

A : What time does your class start?
วอท ไทม์ ดัช ยัวร์ คลาซ สตาร์ท?
โรงเรียนเข้าเรียนกี่โมง

B : My class begins at 9 o'clock.
ไม คลาส บิกินซ์ แอท ไนน์ โอคลอค
ห้องเรียนเริ่ม 9 โมงเช้า

view