รูปแบบการรับโทรศัพท์

รูปประโยคที่ใ้ช้ในการรับโทรศัพท์

Hello.
เฮลโล.
สวัสดีครับ

--------------------------

Hello. This is Frank's house.
เฮลโล. ดิส อิซ แฟรงค์ซ เฮาส์.
สวัสดีครับ นี่บ้านแฟรงค์ครับ

--------------------------

Hello. Who do you want to speak to?
เฮลโล. ฮู ดู ยู วอนท์ ทู สปีค ทู?
สวัสดีครับ คุณต้องการพูดกับใครครับ

--------------------------

Hello, this is Fortune Apartment.
เฮลโล, ดิส อิซ ฟอร์จูน อะพาร์ทเมนท์.
สวัสดีครับ นี่อพาร์ทเมนท์ฟอร์จูนครับ

--------------------------

Hello, Marriott Hotel. May I help you?
เฮลโล, มารีออท โฮเทล. เม ไอ เฮลพ์ ยู?
สวัสดีครับ โรงแรมมารีออต มีอะไรให้ช่วยครับ

--------------------------

Hello, MIS Company. What can I do for you?
เฮลโล, เอ็มไอเอส คัมพะนี. วอท แคน ไอ ดู ฟอร์ ยู?
สวัสดีครับ บริษัทเอ็มไอเอส มีอะไรให้ช่วยครับ

--------------------------

DHC Call Center, good morning. Could I help you?
ดีเอชซี คอล เซนเทอะ, กูด มอร์นิง. คูด ไอ เฮลพ์ ยู?
ดีเอชซี คอลเซ็นเตอร์ สวัสดีตอนเช้าครับ มีอะไรให้ช่วยครับ

--------------------------

Good afternoon, I am Mr. White's secretary. May I help you?
กูด อาฟเทอะนูน, ไอ แอม มิสเทอะ ไวท์ซ เซเครทเทรี. เม ไอ เฮลพ์ ยู?
สวัสดีตอนบ่ายครับ ผมเป็นเลขาของคุณไวท์ มีอะไรให้ช่วยครับ

ที่มา http://talking-eng.blogspot.com

view