การขอร้อง

- May I ….? เช่น may I go out ?
( เมย์ ไอ เมย์ ไอ โก เอ้าท์ ) 
ขออนุญาต …... เช่น ผมขออนุญาตออกไปข้างนอก 

- Would you….? หรือ Will you….? 
(วุ้ด ยู) (วิลล์ ยู )
คุณคะกรุณา .......... 

- Would you mind….? หรือ Do you mind….?
(วุ้ด ยู มายด์ หรือ ดู ยู มายด์ ) 
คุณครับรังเกียจไหมถ้าจะ.............. ?

ตัวอย่างเช่น
- Do you mind closing the door, please ?
(ดู ยู มายด์ โคลสซิ่ง เธอะ ดอร์, พลีส )
กรุณาปิดประตูด้วยค่ะ

- Would you close the door, please. ?
(วุ้ด ยู โคลซ เธอะ ดอร์ , พลีส )
กรุณาปิดประตูด้วยค่ะ

- Do me a favor, please . 
( ดู มี อะ เฟเว่อร์ , พลีส ) 
กรุณาช่วยเหลืออะไรดิฉันบางอย่างได้ไหมคะ หรือ

Would you do something for me , please ? 
( วุ้ด ยูดู ซั่มธิ่ง ฟอร์ มี พลีส ) 
กรุณาช่วยเหลืออะไรดิฉันบางอย่างได้ไหมคะ

- Please pass the salt . 
( พลีส พาส เธอะ ซ่อลท์ ) 
กรุณาส่งเกลือให้หน่อยค่ะ

- Will you wait a moment. 
( วิล ยู เว้ท อะ โมเม่นท์ ) 
คอยสักครู่นะคะ

- Excuse me, may I go now ?
( เอ็คส์คิวส์ มิ่ เมย์ ไอโก น่าว ) 
ขอโทษค่ะขอไปหน่อยนะคะ

คำว่า “ Sorry “ (ซอริ่) แปลว่า เสียใจ หรือ ขอโทษ ก็ได้ ตามสถานการณ์ที่ใช้ เช่น
Jom : Sorry, I stepped on your foot .
( ซอร์ริ่, ไอ สเต็พ ออน ยัว ฟุทท์ ) 
ขอโทษค่ะดิฉันเหยียบเท้าคุณ

Joy : Oh, don’t worry . 
(โอ้ะ, โด้น’ท เวอริ่ ) 
อ้อ,ไม่เป็นไรค่ะ

คำตอบรับอื่นๆ ที่ใช้ได้ทั้งใน การแสดงความเสียใจ และ ขอบคุณ (ไม่เป็นไร) มีดังนี้
- Doesn’ t matter. 
( ดาสซึ่นท์ แมทเท่อร์ ) 
ไม่เป็นไร

- Not at all.
( น้อท แอ่ด ออล ) 
ไม่เป็นไร 

- That’ s okay. หรือ That’ s all right. 
( แธ้ทช์ โอเค หรือ .... ออลไร้ท์ ) 
ไม่เป็นไร 

- All right. 
( ออลไร้ท์ )
ไม่เป็นไร

- Thank you. 
( แธ้งค์กิ่ว ) 
ขอบคุณ

ประโยคที่ใช้ตอบรับคำขอบคุณ (เมื่อเขาพูดขอบคุณ เราจะตอบด้วยประโยคต่อไปนี้) 
- My pleasure. 
( มาย เพลชเช่อร์ ) 
ประโยคนี้ใช้ตอบรับคำขอบคุณเท่านั้น

- You’ re welcome. 
( ยัว หรือ ยูเอ่อ เวลคั่ม ) 
ใช้ตอบรับคำขอบคุณเท่านั้น

- That is very kind of you. Thank you. 
( แธ็ท อิท เวรี่ คายน์ เอิ้ฟ ยู . แธ้งค์กิ่ว.) 
ใช้เป็นคำขอบคุณ

- No , but thanks. 
(โน, บั่ท แธ็งส์ ) 
ไม่ค่ะ ขอบคุณ

ที่มา http://talking-eng.blogspot.com

view