การกล่าวคำขอโทษ

ประโยคพูดอังกฤษเพื่อกล่าวคำขอโทษ โดยใช้คำว่า Sorry มีดังนี้

I'm sorry. I have kept you waiting.
ไอม์ ซอรี. ไอ แฮฟว เคพท ยู เวททิง.
ผมขอโทษครับที่ปล่อยให้คุณต้องรอ

-------------------------------

I'm sorry to have troubled you.
ไอม์ ซอรี ทู แฮฟว ทรับเบิลด์ ยู.
ผมขอโทษครับที่รบกวนคุณ

-------------------------------

I'm sorry, but I can't help you.
ไอม์ ซอรี, บัท ไอ แคนท์ เฮลพ์ ยู.
ผมขอโทษครับ แต่ผมไม่สามารถให้ความช่วยเหลือคุณได้

-------------------------------

Sorry. I'm late.
ซอรี. ไอม์ เลท.
ขอโทษที่มาสายครับ

-------------------------------

I'm terribly sorry. It was my fault.
ไอม์ เทอริบลี ซอรี. อิท วอซ มาย ฟอลท์.
ผมต้องขอโทษจริงๆ มันเป็นความผิดของผมเองครับ

-------------------------------

I'm sorry, I don't want to cause you any trouble.
ไอม์ ซอรี, ไอ โดนท์ วอนท์ ทู คอส ยู เอนี ทรับเบิล.
ผมขอโทษครับ ผมไม่ต้องการที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณเลยครับ

-------------------------------

I'm very sorry. It was my carelessness.
ไอม์ เวรี ซอรี. อิท วอซ มาย แคร์เลสเนส.
ผมเสียใจจริงๆ ครับ มันเป็นความสะเพร่าของผมเอง

-------------------------------

I'm really sorry. Please forgive me.
ไอม์ เรียลลี ซอรี. พลีซ ฟอร์กิฟ มี.
ผมเสียใจจริงๆ ครับ ได้โปรดยกโทษให้ผมด้วย

ที่มา http://talking-eng.blogspot.com

view