การขอบคุณ

การกล่าวขอบคุณ เมื่อต้องการกล่าวขอบคุณจะใช้ประโยคดังต่อไปนี้

- Thank you very much for your help.
( แธงค์กิ่ว เวรี มัช ฟอร์ ยัวร์ เฮว )
ขอบคุณมากสำหรับการช่วยเหลือ

- That’s very kind of you.
( แดทส เวริ คาย อ๊อฟยู )
ขอบคุณที่กรุณา

- Thanks a lot .
( แธงส อะลอทท์ )
ขอบคุณมาก

view