ประกวดวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

 ประกวดวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ก สำหรับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลาย
ในหัวข้อ ASEAN 
นักเรียนผู้เข้าร่วมประกวด
1. เด็กหญิงศิริรัตน์ ดีเอม
2. เด็กชาย จรัสสิน คงชาญแพทย์

ครูผู้ฝึกสอน ครูเฟี้ยต


เข้าร่วมการแข่งขัน

Tags : ประกวด  วาดภาพ  ประถมศึกษา  สีชอล์ก  อาเซียน

view