คณะครูเทศบาลเมืองแก่งคอย ศึกษาดูงานที่เมืองทองธานี

คณะครูเทศบาลเมืองแก่งคอย ศึกษาดูงานที่เมืองทองธานี

คณะครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ได้ไปศึกษาดูงานจากการสนับสนุนของกองการศึกษาเทศบาลเมืองแก่งคอย
คณะครูได้เดินทางดูงานทั้งหมด 1 วันเต็มๆครับ 

Tags : ศึกษาดูงาน  เมืองทองธานี  ครู  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view