รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 มีคณะครูในโรงเรียนเทศบาลพัฒนาที่ได้รับรางวัลทั้งหมด 3 ท่านคือ

1.ครูดารุณี การะเกตุ
2.ครูนาตยา รักดีศิริสัมพันธ์ 
3.ครูวิจิตร พรมสอน

ทางโรงเรียนขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

Tags : หนึ่งแสนครูดี  ครูดีเด่น  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view