ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก

ทางเจ้าหน้าที่ จากเทศบาลเมืองแก่งคอย ได้เข้ามาฉีดวรรคซีนให้แก่นักเรียน ในโรงเรียนเทศบาลพัฒนา
เพื่อป้องกันโรคบาดทะยัก(Tetanus) สำหรับนักเรียนชั้น ป.1 และ ป.6 

Tags : ฉีดวัคซีน  ป้อนกัน  โรค  บาดทะยัก  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view