กิจกรรม 5 ส. เดือนพฤศจิกายน 2557

กิจกรรม 5 ส. เดือนพฤศจิกายน 2557

ภาพกิจกรรม 5 ส. การทำความสะอาด จัดระเบียบภายในโรงเรียน เดือนพฤศจิกายน 2557

Tags : กิจกรรม  5 ส.  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view