การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57

การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57

การแข่งขันหัวหินวิชาการ การแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.1-3 รางวัลเหรียญทองแดง
ในหัวข้อ "โลกสวยด้วยมือเรา" (จับฉลากสุ่ม)

1. ด.ญ. สาริศา สิริเขต 
2. ด.ญ. ธนพร เกตุอ่อน

และการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นป.4-6 รางวัลเหรียญทองแดง
ในหัวข้อ "พ่อหลวงของเรา" (จับฉลากสุ่ม)

1. ด.ช.ยุคลฑร มารอด
2. ด.ช. เกียรติศักดิ์ ลวงฟู

ครูผู้สอน ครูเฟี้ยต

ดูภาพทั้งหมด การแข่งขันหัวหินวิชาการ 57

Tags : หัวหิน  วิชาการ  ประจวบคีรีขันธ์  วาดภาพ  ประกวด

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view