การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขันโอ่งวิชาการ 2558 17 - 19 มิถุนายน 2558
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดสื่อปฐมวัย

ผู้เข้าร่วมแข่งขัน
ครูภัทรภร จันทรางกูล
ครูอรพรรณ ภักดี 

เนื่องแจกสถานที่แข่งแยกกันคนละเขต จึงไม่ได้เก็บภาพมาไว้ครับ

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view