รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ1 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64ระดับเขต ครูผู้ฝึกสอน ครูภานพ มีศรี ......

อ่านต่อ
เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

เหรียญเงิน การสอบแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล

การแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2557 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษาโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ส......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 การแข่งขันกีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจบุรี ประเภทกรีฑา

รางวัลเหรียญทอง 2 เหรียญทองแดง 1 การแข่งขันกีฬาปกครองส่วนท้องถิ่น จ.กาญจบุรี ประเภทกรีฑา

การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดกาญจนบุรี รอบระดับภาคระหว่างวันที่ 19 - 28 ธันวาคม 2555 ประเภทการแข่งขัน วิ่ง200-100ม. กีฬานักเ......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ปี 2554

รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันกีฬาการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม ปี 2554

การแข่งขันวิ่งประเภท 100 เมคร รางวัลเหรียญทองแดงเด็กหญิงอชิรญา ช้างแก้ว นักเรียนโรงเรียนเทศบาลพัฒนา ครูผู้ฝึกสอน ครูสิทธิไท โสมพงษ์ ......

อ่านต่อ
 ประกวดวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

ประกวดวาดภาพระดับชั้นประถมศึกษา เขตเทศบาลเมืองแก่งคอย

การประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ก สำหรับช่วงชั้นประถมศึกษาตอนปลายในหัวข้อ ASEANนักเรียนผู้เข้าร่วมประกวด1. เด็กหญิงศิริรัตน์ ดีเอม2. เด็กชาย จรัสสิน คงชาญแพ......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะร

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะร

การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะรอบชิงชนะเลิศ ชิงโล่ห์เกียรติยศและของรางวัลโดยคณะสงฆ์อำเภอแก่งคอย วันที่ 28 มกราคม 2557 ที่วัดแก่งป่าสักโรงเรียน เทศบา......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์

รางวัลรองชนะเลิศ การประกวดพูดสุนทรพจน์

รางวัลรองชนะเลิศประกวดพูดสุทรพจน์ จังหวัดสระบุรี ครูผู้สอน ครูรัชนี ค่ายสงครามนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน ด.ญ.จิตราภรณ์ สุขสว่าง ...

อ่านต่อ
รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม

รางวัลชมเชยการประกวดภาพถ่ายของกระทรวงศิลปะและวัฒนธรรม

ครูผู้ฝึกสอน ครูพงศ์เทพ เพ็ญเพียรนักเรียนที่ร่วมแข่งขัน ด.ช. วีระพล จินดาเนตร(ภาพนักเรียน ภาพหัวเรื่อง) ภาพต้นฉบับ ...

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ระดับเขตอำเภอแก่งคอย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ระบำมาตรฐาน ระดับเขตอำเภอแก่งคอย

ครูผู้ฝึกสอน ครูภานพ มีศรี ได้รับเหรียญทองในการแข่งขันและเป็นตัวแทนไปแข่งระดับภาค ...

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓

รางวัลเหรียญเงิน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓

งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาตะวันออก ครั้งที่ ๖๓กิจกรรมการแข่งขันระบำมาตรฐานได้รางวัลเหรียญเงิน ลำดับที่ ๑๑ครูผู้สอน ครูภานพ มีศรี ...

อ่านต่อ
view