โรงเรียนเทศบาลพัฒนา

โรงเรียนเราเปิดภาคเรียนวันที่ 16 พฤาภาคม 2566
ขอขอบคุณทุกท่านที่นำบุตรหลานมาเรียนกับเรา ทางโรงเรียนยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะอบรมและมอบความรู้ให้กับนักเรียน

อย่าลืมเข้าไปกรอก แบบสอบถามการเรียนออนไลน์ ของโรงเรียนเทศบาลพัฒนา

เนื่องจากเว็บโรงเรียนมีพื้นที่จำกัด อัพเดทข่าวสารและกิจกรรมของทางโรงเรียนได้ที่แฟนเพจ โรงเรียนเทศบาลพัฒนา


วิสัยทัศน์ ( Vision) 

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา ผู้เรียนมีคุณภาพ บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
1. ส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วม 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียน
3. จัดหาและพัฒนาปัจจัยที่ใช้ในการเรียนการสอน
4. ส่งเสริมและพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ประกาศจากเว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ /กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ / 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม /กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี /
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา / ระดับชั้นอนุบาล / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก /

ออกแบบเว็บ ควบคุม ดูแลโดย ทีมงาน http://www.tessabanpattana.com
มีเรื่องสงสัยหรือร้องเรียนสามารถติดต่อผู้ดูแลเว็บ โดยคลิกที่นีเพื่อติดต่อผู้แลเว็บ
หรือต้องการแลกลิ้งค์ คลิกที่นีเพื่อติดต่อขอแลกลิงค์


   ดูดวงรายเดือนฟรี  ดูดวงไพ่ยิปซีฟรี