สภานักเรียน โรงเรียนเทศบาลพัฒนาประจำปีการศึกษา 2561

หน้าที่ของสภานักเรียน

- คอยดูแลนักเรียนเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติในช่วงเช้า
- เตรียมน้ำมาให้น้องแปรงฟัน
- ช่วยคุณครูดูแลน้องๆเวลามีกิจกรรมต่างๆเช่นประชุมนักเรียน

view