ผลการแข่งขันโครงงานปฐมวัย

ผลการแข่งขันโครงงานปฐมวัย

ผลการแข่งขัน โครงงานโครงงานปฐมวัย ปฐมวัย งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ณ เทศบาลเมืองส......

อ่านต่อ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ผลการแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา คณิตศาสตร์ ไม่กำหนดช่วงชั้น งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ ......

อ่านต่อ
การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย

การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย

ผลการแข่งขัน สื่อนวัตกรรมทางการศึกษาการประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา ปฐมวัย งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี......

อ่านต่อ

เผยแพร่สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิชา คณิตศาสตร์

เผยแพร่สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา วิชา คณิตศาสตร์ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ค่ะ https://www.krudj.com ...

อ่านต่อ

การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ชื่อเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมส่งเสริมทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมของครูในยุคดิจิทัล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำหรับโรงเรียนเทศบาลพัฒนา จังหวัดสระบุรี ผู้วิจัย......

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครู

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการชี้แนะและระบบพี่เลี้ยง เพื่อส่งเสริมทักษะด้านการจัดการเรียนรู้ เชิงรุกของครู โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเม......

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับการสอนแบบ 5E และเทคนิค KWDL เพื่อส่งเสริมความสาม......

อ่านต่อ

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้รายงาน : นางสาวดอกเอี......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง สื่อปฐมวัย

รางวัลเหรียญทอง สื่อปฐมวัย

รางวัลการแข่งขันสื่อ ระดับ ปฐมวัย สุพรรณบุรีวิชาการ 2562รางวัลเหรียญทอง ผู้เข้าแข่งขัน นางสาว มาริสา รุจิรัตน์...

อ่านต่อ
รางวัลสื่อปฐมวัย เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัลสื่อปฐมวัย เมืองกาญจน์วิชาการ 61

รางวัล เหรียญทองแดง การแข่งขัน สื่อปฐมวัยในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เมืองกาญจน์วิชาการ 61 ครู มาริสา รุจิรัตน์ ...

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2559

รางวัลหนึ่งแสนครูดี 2559

16 มกราคม 2559 ทางโรงเรียนแก่งคอยได้มีการจัดงานวันครูขึนโดยมีการมอบรางวัล หนึ่งแสนครูดี ซึ่งปีนี้ได้แก่ ครูภานพ มีศรี และรางวัลผู้บริหารดีเด่น ได้......

อ่านต่อ
การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขัน โอ่งวิชาการ 58

การแข่งขันโอ่งวิชาการ 2558 17 - 19 มิถุนายน 2558รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันประกวดสื่อปฐมวัย ผู้เข้าร่วมแข่งขันครูภัทรภร จันทรางกูลครูอรพรรณ ภักดี ......

อ่านต่อ
รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ปี 2558

รางวัลข้าราชการครูดีเด่น ปี 2558

สำหรับวันครู 16 มกราคม 2558 ได้มีการจัดมอบรางวัลที่โรงเรียนเแก่งคอย จังหวัดสระบุรีซึ่งภายในงาน มีตัวแทนคณะครูจากหลายโรงเรียนได้เข้าร่วมพิธีวันครู ซึ่ง......

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558

ผ่านไปแล้วกับงาน วันครู 16 มกราคม 2558 ทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2ได้มอบรางวัลให้แก่ครูทั้ง 3 ท่านของโรงเรียนเทศบาลพัฒนา รางวัล ......

อ่านต่อ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น มกราคม 2557

รางวัลหนึ่งแสนครูดี และ ครูดีเด่น มกราคม 2557

วันที่ 16 มกราคม 2557 ทางอำเภอแก่งคอยได้มอบรางวัลหนึ่งแสนครูดีแก่ครูโรงเรียนเทศบาลพัฒนาทั้ง 3 ท่านดังนี้1) ครูสิรินทร์ทิพย์ สังข์ธูป2) ครูศิโรรัตน์ ทอ......

อ่านต่อ
view