การแข่งขันวาดภาพระบายสี CP-Meji

การแข่งขันวาดภาพระบายสี CP-Meji

การแข่งขันวาดภาพระบายสี หัวข้อ การป้องกันไฟป่า โดยบริษัท CP-Meji ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด ได้รางวัลชมเชย 2 รางวัลพร้อมเงินรางวัล 500 บา......

อ่านต่อ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ครบรอบ 13 ปีโรบินสัน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ครบรอบ 13 ปีโรบินสัน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อโรบินสันของฉัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปีโรบินสันโรงเรียนเทศบาลได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด ในวันที่ 30 กั......

อ่านต่อ
การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3  รอบระดับประเทศที่ทุ่งส่งวิชาการ 65

การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3 รอบระดับประเทศที่ทุ่งส่งวิชาการ 65

การประกวดวาดภาพระบายสี รอบระดับประเทศ ตัวแทนภาคกลางมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 เทศบาลเมืองทุ่งสง โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดเทศบาลเมือง......

อ่านต่อ
การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3

การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3

ผลการแข่งขัน ศิลปะการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ณ เทศบาลเมือ......

อ่านต่อ
การประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-6

การประกวดวาดภาพระบายสี ป.4-6

ผลการแข่งขัน ศิลปะการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ณ เทศบาลเมือ......

อ่านต่อ
โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6

โครงงานศิลปะ ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน โครงงานโครงงานศิลปะ ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ณ เทศบาลเมืองส......

อ่านต่อ
โครงงานสังคสุพรมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6

โครงงานสังคสุพรมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน โครงงานโครงงานสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึก......

อ่านต่อ
การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย

การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย

ผลการแข่งขัน อนุบาล1-3การวาดภาพระบายสี ปฐมวัย งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565ณ เทศบาลเ......

อ่านต่อ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565......

อ่านต่อ
การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3

การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3

ผลการแข่งขัน ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.1-ป.3 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565......

อ่านต่อ
การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6

การประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6

ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาคุณธรรม ป.4-ป.6 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณ......

อ่านต่อ
การแข่งขันโรงเรียนคนเก่งท้องถิ่น 2562

การแข่งขันโรงเรียนคนเก่งท้องถิ่น 2562

โรงเรียนได้รับเป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองแก่งคอย และชนะเข้ารอบระดับประเทศ ในการแข่งขันโครงการคนเก่งโรงเรียนท้องถิ่น ปี 2562 ที่จ.ร้อยเอ็ดวิชาวิทยาศาสตร์ ......

อ่านต่อ
การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม สระบุรี เขต 2 ปี 2562

การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรม สระบุรี เขต 2 ปี 2562

รางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ภาคกลางสระบุรี เขต 2การประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6 หัวข้อ สิ่งแวดล้อมไทยในอนาคต รายชื่อนักเรียน ด.ญ.กวิน......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง ประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน

รางวัลเหรียญทอง ประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน

รางวัลเหรียญทองระดับประเทศ การประกวดกล่าวคำอาราธนาถวายทาน MCU Contest มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเ......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญเงิน โครงงานปฐมวัย

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานปฐมวัย

รางวัลเหรียญเงิน การประกวดโครงงานปฐมวัยในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562 รายชื่อนักเรีนยน ด.......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทอง ประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6

รางวัลเหรียญทอง ประกวดวาดภาพระบายสี ชั้น ป.4-6

รางวัลเหรียญทอง การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 หัวข้อ เยาวชนรุ่นใหม่มีจิตใจอาสาในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลา......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสังคมศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน โครงงานสังคมศึกษา

รางวัลเหรียญเงิน ประกวดโครงงานสังคมศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สุนทรพจน์ ภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สุนทรพจน์ ภาษาไทย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การประกวดสุนทรพจน์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้......

อ่านต่อ
รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมือ มหกรรมวิชาการภาคกลาง

รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมือ มหกรรมวิชาการภาคกลาง

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี......

อ่านต่อ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดบรรยายธรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ประกวดบรรยายธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี, อ่างทองและวัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดโครงการประกวดบรรยายธรรม ระดับภาคณะสงฆ์ ......

อ่านต่อ
view