การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การแข่งขันทักษะทางวิชาการ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทางโรงเรียนได้พานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
โดย ครูดอกเอี้ยงและครูศิโรรัตน์เป็นผู้ฝึกสอนนักเรียน ซึงได้รางวัลทั้งเหรียญทองและเหรียญเงิน รวมไปถึงเหรียญทองแดง
โดยวันที่ 3 มีนาคม 2558 ทางโรงเรียนได้มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รางวัลจากการแข่งขัน

ทางโรงเรียนเทศบาลพัฒนาขอแสดงความยินดีแก่ครูและนักเรียนด้วยครับ

Tags : แข่ง  วิชาการ  นักเรียน  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  รางวัล

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view