การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3

การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3

ผลการแข่งขัน ศิลปะ
การวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับภาคกลาง ครั้งที่ 16 ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ประจำปีการศึกษา 2565
ณ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
ระหว่างวันที่ 19-21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2565

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย ได้รับรางวัล เหรียญทองยอดเยี่ยม รางวัลชนะเลิศ

สุพรรณบุรีวิชาการ 65

จากทั้งหมด 73 โรงเรียนที่ชนะระดับเขต

view