การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3 รอบระดับประเทศที่ทุ่งส่งวิชาการ 65

การประกวดวาดภาพระบายสี ป.1-3  รอบระดับประเทศที่ทุ่งส่งวิชาการ 65

การประกวดวาดภาพระบายสี รอบระดับประเทศ ตัวแทนภาคกลาง
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ครั้งที่ 12 เทศบาลเมืองทุ่งสง

โรงเรียนเทศบาลพัฒนา สังกัดเทศบาลเมืองแก่งคอย ได้อันดับที่ 3

ทุ่งสงวิชาการ 65


view