รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ครบรอบ 13 ปีโรบินสัน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ครบรอบ 13 ปีโรบินสัน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสี ในหัวข้อโรบินสันของฉัน เนื่องในโอกาสครบรอบ 13 ปีโรบินสัน
โรงเรียนเทศบาลได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวด  ในวันที่ 30 กันยายน 2566

รางวัลชนะเลิศช่วงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4-6

ด.ญ.กัญญาพัชร์ เกตุเขียว ป.4

รางวัลชนะเลิศช่วงชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

ด.ช.ตรีภพ แก้วเมืองกลาง ป.1

view