เลขที่ 32 ถนนอุไรรัตน์ ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โทร.036-251920 E-mail : Tessabanpattana@hotmail.com
ภาพบรรยากาศภายในโรงเรียนเทศบาลพัฒนา 

update : 27/12/2556

view