นโยบายเว็บไซต์

เว็บไซต์โรงเรียนเทศบาลพัฒนา เป็นเว็บองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรแต่ประการใด
เราเพียงแต่ต้องการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งที่โรงเรียนเราทำอยู่ และเพื่อต้องการรับทราบความคิดเห็นต่างๆ
ของผู้ปกครอง นักเรียน รวมไปถึงผู้เกี่ยวข้องคนอื่นๆ ซึ่งท่านสามารถแสดงความเห็นผ่าน เว็บบอร์ด
ของเว็บไซต์ทางโรงเรียนได้ รวมไปถึงชี้แจงปัญหาผ่าน ผู้ดูแลเว็บ ได้เช่นกัน

 

ในส่วนของเว็บไซต์อาจไม่มีบริการอะไรเป็นพิเศษมากนัก แต่ทั้งนี้ ท่านจะได้รับข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนเราอย่างครบถ้วน ท่านสามารถอ่านปฏิทินตารางกิจกรรมล่วงหน้าได้
ด้านมุมซ้ายมือของเว็บไซต์ ซึ่งจะแจ้งเตือนถึงกิจกรรมล่วงหน้า

 

ทางเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนเทศบาลพัฒนาจะมีส่วนในการผลักดันลูกหลานท่าน
ให้เป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม อย่างไรก็ตาม อย่าลืมติดตามกิจกรรมต่างๆได้ทางเว็บไซต์แห่งนี้

 

การใช้งานสำหรับนักเรียน

นักเรียนสามารถเขียนข้อความ หรือ แสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์โรงเรียนได้อย่างอิสระ
แต่ต้องอยู่ในความเหมาะสม ไม่มีคำหยาบคายใดๆ สามารถตั้งข้อซักถาม ตั้งหัวข้อสนทนากับเพื่อนๆได้
โดยทางโรงเรียนอนุญาต และเนื้อหาทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่เสียดสี หรือมีผลต่อองค์กรใดๆ
ทางเว็บไซต์สามารถตรวจไอพีได้ว่าเป็นใคร ดังนั้นจึงขอความร่วมมือช่วยกันแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์เท่านั้น

Tags : นโยบายเว็บ

view