รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558

รางวัลหนึ่งแสนครูดี ปี 2558

ผ่านไปแล้วกับงาน วันครู 16 มกราคม 2558 ทางสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 2 
ได้มอบรางวัลให้แก่ครูทั้ง 3 ท่านของโรงเรียนเทศบาลพัฒนา 

รางวัล หนึ่งแสนครูดี

ครูสุภาพร เหลี่ยมสมบัติ
ครูสุดใจ เลี้ยงอยู่
ครูภัทรภร จันทรางกูล

ทางโรงเรียนเทศบาลพัฒนาขอแสดงความยินดีแก่ครูทั้ง 3 ท่านด้วยครับ

Tags : หนึ่งแสนครูดี  โรงเรียน  เทศบาลพัฒนา

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view