รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมือ มหกรรมวิชาการภาคกลาง

รางวัลเหรียญทองแดง คัดลายมือ มหกรรมวิชาการภาคกลาง

รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดคัดลายมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 
ในการแข่งขัน สุพรรณบุรีวิชาการ มหกรรมวิชาการภาคกลาง โรงเรียนการปกครองส่วนท้องถิ่น ปี 2562

ด.ญ.ลลิตา แผลงศร

ครูผู้ฝึกสอน ครูสุภาพร เหลี่ยมสมบัติ

view