ภาพถวายราชสุดี

ภาพถวายราชสุดี

ภาพถวายราชสดุดี วันที่ 25/11/2556 โรงเรียนเทศบาลพัฒนาได้จัดพิธีขึ้นในช่วงคาบเช้า 


รับชมภาพกิจกรรมในโรงเรียนเทศบาลพัฒนา อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรีเพิ่มเติมได้ที่นี่

Tags : ภาพโรงเรียนเทศบาลพัฒนา

view